Bli medlem

Vill du bli medlem?

 

För att bli medlem i DackeKatten betalar du in medlemsavgiften till vårt

Bankgiro: 362-4905

 

 

Ange på inbetalningen vilken typ av medlemskap som avses samt för vem det gäller (namn, adress, telefon & gärna mailadress).

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mail med kompletterande uppgifter till medlemsansvarig.

 

 

 

Är du helt ny medlem som vill gå med i Dackekatten betalar du från och med 1/7 bara 250:- för resten av året. Därefter erläggs full avgift årsvis från och med januari månad.

 

 

Vad menas med de olika medlemstyperna?

 

Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse.

 

Juniormedlem: Juniormedlem kan du vara fram till och med det år du fyller 15 år och innebär at du är fullvärdig medlem i klubben.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 

Gåvomedlem: Ett gåvomedlemskap kan endast ges från uppfödare till kattungeköpare och innebär fullt medlemskap.

 

Stödmedlem: Du kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK. Du har inte rösträtt på DackeKattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.

 

 

Vad ingår i medlemsavgiften?

 

För huvudmedlem, juniormedlem och gåvomedlem ingår SVERAKs tidning ”Våra Katter” som utkommer med sex nummer per år.

 

 

Rätt uppgifter i medlemsregistret

 

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer, ändrat din mejladress eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister? Kontakta Eva Kjällsdotter, som är ansvarig för medlemsregistret för att ändra till korrekta uppgifter.

 

Har du frågor angående ditt medlemskap?

 

Kontakta medlemsansvarig:

Eva Kjällsdotter, eva@dackekatten.se

 

 

Medlemsavgift 2017

 

Huvudmedlem

375 kr

Juniormedlem t o m 15 år

250 kr

Familjemedlem

115 kr

Gåvomedlemskap

250 kr

Stödmedlem

175 kr

Copyright © All Rights Reserved to Dackekatten