Bli medlem

Vill du bli medlem?

 

För att bli medlem i DackeKatten betalar du in medlemsavgiften till vårt

Bankgiro: 362-4905

 

 

Ange på inbetalningen vilken typ av medlemskap som avses samt för vem det gäller (namn, adress, telefon & gärna mailadress).

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mail med kompletterande uppgifter till medlemsansvarig.

 

 

 

Är du helt ny medlem som vill gå med i Dackekatten betalar du från och med 1/7 bara 250:- för resten av året. Därefter erläggs full avgift årsvis från och med januari månad.

 

 

Vad menas med de olika medlemstyperna?

 

Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse.

 

Juniormedlem: Juniormedlem kan du vara fram till och med det år du fyller 15 år och innebär at du är fullvärdig medlem i klubben.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 

Gåvomedlem: Ett gåvomedlemskap kan endast ges från uppfödare till kattungeköpare och innebär fullt medlemskap.

 

Stödmedlem: Du kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK. Du har inte rösträtt på DackeKattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.

 

 

Vad ingår i medlemsavgiften?

 

För huvudmedlem, juniormedlem och gåvomedlem ingår SVERAKs tidning ”Våra Katter” som utkommer med sex nummer per år.

 

 

Rätt uppgifter i medlemsregistret

 

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer, ändrat din mejladress eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister? Kontakta Eva Kjällsdotter, som är ansvarig för medlemsregistret för att ändra till korrekta uppgifter.

 

Har du frågor angående ditt medlemskap?

 

Kontakta medlemsansvarig:

Eva Kjällsdotter, eva@dackekatten.se

 

 

Medlemsavgift 2017

 

Huvudmedlem

375 kr

Juniormedlem t o m 15 år

250 kr

Familjemedlem

115 kr

Gåvomedlemskap

250 kr

Stödmedlem

175 kr

Alla bilder tillhör Dackekatten och får INTE kopieras från sidan.

All pictures belong to Dackekatten. It is not allowd to copy pictures from this website.

Copyright © All Rights Reserved to Dackekatten