Bli medlem

Så blir du medlem

 

Du som vill bli medlem i DackeKatten och stödja föreningens arbete är hjärtligt välkommen.

 

Medlemsavgift erläggs för kalenderår, d.v.s. januari till december.

 

Betala in medlemsavgiften på bankgirokonto: 362-4905.

Skriv ditt namn och adress samt telefon och/eller e-postadress i meddelandefältet.

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mejl med kompletterande uppgifter till medlemsansvarige, eva@dackekatten.se.

 

Du som vill bli medlem i DackeKatten efter den 1 juli betalar bara 250:- för resterande del av året. Därefter erläggs full avgift årsvis från och med januari månad.

 

 

Medlemsavgifter för 2019

 

Huvudmedlem - 375 kr

Juniormedlem t o m 15 år - 250 kr

Familjemedlem - 115 kr

Gåvomedlemskap - 250 kr

Stödmedlem - 175 kr

 

Vad menas med de olika medlemstyperna?

 

Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse.

 

Juniormedlem: Juniormedlem kan du vara fram till och med det år du fyller 15 år och innebär at du är fullvärdig medlem i klubben.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 

Gåvomedlem: Ett gåvomedlemskap kan endast ges från uppfödare till kattungeköpare och innebär fullt medlemskap.

 

Stödmedlem: Du kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK. Du har inte rösträtt på DackeKattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.

 

Vad ingår i medlemsavgiften?

För huvudmedlem, juniormedlem och gåvomedlem ingår SVERAKs tidning ”Våra Katter” som utkommer med sex nummer per år.

 

Rätt uppgifter i medlemsregistret

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer, ändrat din mejladress eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister? Kontakta Eva Kjällsdotter, som är ansvarig för medlemsregistret för att ändra till korrekta uppgifter.

 

Har du frågor angående ditt medlemskap?

Kontakta medlemsansvarig:

Eva Kjällsdotter, eva@dackekatten.se

 

 

Alla bilder tillhör Dackekatten och får INTE kopieras från sidan.

All pictures belong to Dackekatten. It is not allowd to copy pictures from this website.

Copyright © All Rights Reserved to DackeKatten