Ansökan om stamnamn

Ansökan om stamnamn

 

Att ansöka om stamnamn gör man på blanketten ”Ansökan om stamnamn”. Blanketten finns att hämta på SVERAK's hemsida, www.sverak.se under fliken ”blanketter”.

 

I den översta delen fyller man i vem som ska vara huvudinnehavare av stamnamnet och i nästa del av blanketten vem som eventuellt ska vara medinnehavare. Tänk på att personen som ansöker måste vara myndig eller också måste målsmans namnunderskrift finnas med på ansökan. Övrigt att tänka på är att både huvudinnehavaren och medinnehavaren båda två måste vara medlemmar i en SVERAK-ansluten kattklubb.

 

På blankettens andra del fyller man i minst tre olika alternativ på vilka stamnamn man kan tänka sig. Stamnamnet får bestå av maximalt femton tecken exklusive ”SE*”.

 

När allt är ifyllt signerar man blanketten i fälten längst ner. Stamnamnsansökan postas sedan i två exemplar tillsammans med kvittokopia på inbetalningen till DackeKattens sekreterare som sänder den vidare till SVERAK.

 

Tänk på att man max får registrera en kull kattungar utan stamnamn. Det kan ta mellan fyra och sex veckor innan man får sitt stamnamn, så man bör vara ute i god tid med ansökan.

 

Vill du ha mer information om hur du ska gå till väga när du ansöker om stamnamn?

Kontakta DackeKattens sekreterare

 

Eva Johansson

Tfn: 0708-75 85 35

E-post: evajo@dackekatten.se

 

Din stamnamnsansökan skickar du till:

 

Eva Johansson

Parkvägen 4

562 30 NORRAHAMMAR

 

Copyright © All Rights Reserved to Dackekatten