Ansökan om stamnamn

Ansökan om stamnamn

 

Du som ansöker måste vara myndig. Alternativt kan du som inte är myndig ansöka om din målsmans namnunderskrift finns med på ansökan.

 

Att ansöka om stamnamn gör du på blanketten ”Ansökan om stamnamn”. Blanketten finns att hämta på SVERAK's hemsida, www.sverak.se under fliken ”blanketter”.

 

I den översta delen fyller du i vem som ska vara huvudinnehavare av stamnamnet och i nästa del av blanketten vem som eventuellt ska vara medinnehavare. Både huvudinnehavare och medinnehavare måste vara medlemmar i en SVERAK-ansluten kattklubb.

 

På blankettens andra del fyller du i minst tre olika alternativ på stamnamn som du kan tänka dig. Stamnamnet får bestå av maximalt femton tecken exklusive ”SE*”.

 

När allt är ifyllt signerar du blanketten i fälten längst ner. Stamnamnsansökan postas sedan i två exemplar tillsammans med kvittokopia på inbetalningen till DackeKattens sekreterare som sänder den vidare till SVERAK.

 

Tänk på att du endast får registrera max en kull kattungar utan stamnamn. Det kan ta mellan fyra och sex veckor innan du får ditt stamnamn, så du bör vara ute i god tid med ansökan.

 

Vill du ha mer information om hur du ska gå till väga när du ansöker om stamnamn?

Kontakta DackeKattens sekreterare

 

Eva Johansson

Tfn: 0708-75 85 35

E-post: evajo@dackekatten.se

 

Din stamnamnsansökan skickar du till:

 

Eva Johansson

Parkvägen 4

562 30 NORRAHAMMAR

 

Copyright © All Rights Reserved to DackeKatten