Registrering av kull

Registrering av kull


Registrering av kattungar görs på blanketten ”Registreringsanmälan”, blanketten hittar du under länken ”blanketter” här på avelssidan. För att kunna registrera raskatt i SVERAK måste samtliga innehavare av stamnamnet vara medlemmar i en SVERAK-ansluten kattklubb. Enbart stödmedlem är inte tillräckligt.


I översta delen av blanketten ska alla uppgifter om honkatten och hankatten, samt vem som är ägare till dem fyllas i. Glöm inte att hankattsägarens underskrift här! Andra delen av blanketten är till för kattungarna. Samtliga kattungar i kullen ska registreras samtidigt och man anger kattens namn som får vara max 35 tecken inklusive stamnamnet, kattens färg, kön och ras.


Blanketten ska ALLTID fyllas i och skickas in i två (2) exemplar till klubben och den ska vara underskriven med datum och honkattens ägare/uppfödare.

Tidigare kravet om avelsgodkännande för katter med RX-stamtalva togs bort 2014 vilket innebär att samma regler gäller oavsett om katten är registrerad som LO- eller RX (RIEX).

Nödvändiga intyg för att registrering ska kunna ske


Han- och honkatter som inte tidigare har avkommor registrerade efter sig i SVERAK måste ha följande intyg för att registrering av avkommor ska kunna ske i LO (huvudstambok) eller RIEX (kontrollstambok):


 • Veterinärintyg som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck (nua).
 • Veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar (Normtest). Katten skall vara minst sex månader när intyget utfärdas.
 • Intyg som visar att katten är ID-märkt.
 • Veterinärintyg som visar att vit katt (EMS-kod: w) är hörande.
 • Intyg vid hälsoprogram - se mer på SVERAKs hemsida under fliken Uppfödning.
 • Vid ny titel skall även kopia på bedömningssedeln bifogas.Att tänka på


 • Du som har stamnamn är skyldig att använda det. Kullen måste vara registrerad eller under registrering vid 10 månaders ålder.
 • Som uppfödare får du endast registrera en kull utan stamnamn.
 • Honkatter inte får ha mer än tre kullar inom en 24-månaders period.
 • Om man är flera som innehar samma stamnamn så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som ska underteckna registreringsanmälan.
 • Om du har ett stamnamn får kattens namn, inklusive stamnamn, inte överstiga 35 positioner exklusive (S*) SE*.


Avgiften per stamtavla är:


Registrering - kull ej äldre än tre månader 300 kr/katt

Registrering - kull äldre än tre månader   600 kr/katt


För SVERAK-diplomerad uppfödare gäller:

Registrering - kull ej äldre än tre månader 200 kr/katt

Registrering - kull äldre än tre månader   600 kr/katt


Avgiften för stamtavlan betalas in till SVERAKs bankgiro 630-2962.


Kvittokopia ska bifogas till registreringsanmälan. Som kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post eller bank.


Vart ska registeranmälan skickas?


När alla intyg är klara, inbetalning är gjord och blanketten ifylld i två exemplar postas allt tillsammans med kvittokopia på inbetalningen till Eva Johansson, som sänder den vidare till SVERAK.


Eva Johansson

Parkvägen 4

562 30 NORRAHAMMAR

0708-75 85 35

evajo@dackekatten.se


Vill du ha mer information om hur man registrerar kull eller har du frågor om blanketten?


Kontakta:

Eva Johansson på tfn. 0708-75 85 35 eller via e-post: evajo@dackekatten.se

Copyright ©  All Rights Reserved to DackeKatten