Aktuellt och på gång

Aktuellt och på gång


Årsmöte i Jönköping den 19 januari!


Söndagen den 19 januari 2020 kl. 11.00 träffas vi i Studiefrämjandets lokaler på
Rosenbergsgatan 6 i Jönköping.


Alla medlemmar i DackenKatten hälsas hjärtligt välkomna att delta på årsmötet!


Anmäl dig senast den 13 januari per e-post till viceordforande@dackekatten.se.


Kom ihåg! Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast 18 januari för rösträtt på årsmötet.


> Inbjudan i pdf-format


Copyright ©  All Rights Reserved to DackeKatten