Registrering av kull

Registrering av kull


Registrering av kattungar görs på blanketten ”Registreringsanmälan”, blanketten hittar du på Sveraks hemsida. För att kunna registrera raskatt i SVERAK måste samtliga innehavare av stamnamnet vara medlemmar i en SVERAK-ansluten kattklubb. Enbart stödmedlem är inte tillräckligt. Gå alltid till Sveraks hemsida och hämta blanketter så du får den senaste versionen!


I översta delen av blanketten ska alla uppgifter om honkatten och hankatten, samt vem som är ägare till dem fyllas i. Kom ihåg att hankattsägarens underskrift ska finnas med här!


Andra delen av blanketten är till för kattungarna. Samtliga kattungar i kullen ska registreras samtidigt och man anger kattens namn som får vara max 35 tecken inklusive stamnamnet, kattens färg, kön och ras. Kom ihåg att skriva under blanketten.


Nödvändiga intyg för att registrering ska kunna ske


Han- och honkatter som inte tidigare har avkommor registrerade efter sig i SVERAK måste ha följande intyg för att registrering av avkommor ska kunna ske i LO (huvudstambok) eller RIEX (kontrollstambok):


 • Veterinärintyg som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck (nua).
 • Veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar (Normtest). Katten skall vara minst sex månader när intyget utfärdas.
 • Intyg som visar att katten är ID-märkt.
 • Veterinärintyg som visar att vit katt (EMS-kod: w) är hörande.
 • Intyg vid hälsoprogram - se mer på SVERAKs hemsida.
 • Vid ny titel skall även kopia på bedömningssedeln bifogas.Att tänka på


 • Du som har stamnamn är skyldig att använda det. Kullen måste vara registrerad eller under registrering vid 10 månaders ålder.
 • Som uppfödare får du endast registrera en kull utan stamnamn.
 • Honkatter inte får ha mer än tre kullar inom en 24-månaders period.
 • Om man är flera som innehar samma stamnamn så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som ska underteckna registreringsanmälan.
 • Om du har ett stamnamn får kattens namn, inklusive stamnamn, innehålla max
  35 positioner exklusive (S*) SE*.


Avgiften per stamtavla fr.o.m. 1 januari 2020 är:


Registrering - kull ej äldre än tre månader 350 kr/katt

Registrering - kull äldre än tre månader   600 kr/katt


För SVERAK-diplomerad uppfödare gäller:

Registrering - kull ej äldre än tre månader 250 kr/katt

Registrering - kull äldre än tre månader   600 kr/katt


Avgiften för stamtavlan betalas in till SVERAKs bankgiro 630-2962.


Kvittokopia ska bifogas till registreringsanmälan. Som kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift/pdf-fil från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post eller bank.


Vart ska registeranmälan skickas?


När alla intyg är klara, inbetalning är gjord och blanketten ifylld skickas allt tillsammans med kvittokopia på inbetalningen till Annette Åkerman, som sänder vidare till SVERAK.

Oservera att registreringsanmälan fortfarande måste vara komplett med underskrifter från både han- och honkattägare.


Välj det av nedanstående två alternativ som passar dig bäst för att skicka in handlingarna:

 1. Skanna eller fotografera alla handlingar och mejla in dem till avelssekreteraren, se e-postadress nedan. 

 2. Skicka handlingarna med post. Blanketten för registreringsanmälan ska ALLTID fyllas i och skickas in i två (2) exemplar.


Tidigare kravet om avelsgodkännande för katter med RX-stamtalva togs bort 2014 vilket innebär att samma regler gäller oavsett om katten är registrerad som LO- eller RX (RIEX).


Vill du ha mer information om hur man registrerar kull eller har du frågor om blanketten? Även då är det Annette du kontaktar.


Annette Åkerman

Näsbyholm Villa Ekebo 1

331 96 Värnamo

0760-071959

ordforande@dackekatten.se


Copyright ©  All Rights Reserved to DackeKatten