I backspegeln

Så började det

 

Under hösten 1978 samlade Lisa Jakobsson och Eva-Lotthe Andersson kattägare för att diskutera bildandet av en kattklubb i Jönköping. Klubben grundades för att tillvarata katten och kattägarnas intresse. För att medlemmarna i den nya föreningen skulle kunna ställa ut sina katter krävdes medlemskap i Sverak.

 

En interimstyrelse valdes och ansökan om medlemskap i SVERAK insändes 1978 09 13. I ansökan föreslogs Jönköping som säte och Smålandskatten som namn på föreningen. Den 17 nov 1978 kom svar från förbundet. Men hade beretts medlemskap i Sverak men förbundet hade beslutat att föreningens säte skulle vara Växjö. Dessutom behövde namnvalet omprövas då det redan fanns en independentklubb som hette Smålandskatten.

 

 

 

 

Klubbens logotype & namn

 

För att tillgodose SVERAKs önskemål angående valet av namn beslutades att föreningens namn skulle vara DackeKatten.

 

Man beslutade också att man skulle ta fram ett klubbemblem. Det vinnande bidraget blev det som ses här bredvid och det ritades av Barbro Ingemalm.

 

Medlemsantal

 

DackeKatten hade vid årsskiftet 79/80 43 stycken medlemmar varav ett 20-tal aktiva inom föreningen och på utställningar. Medlemsavgifterna vid uppstarten av föreningen var: Senior 75:-/år, junior 40:-/år och familjemedlem 20:-/år. I denna avgift ingick även förbundstidningen Våra Katter!

 

Under slutet av 1980-talet uppgick medlemsantalet till en bra bit över 350 medlemmar! Några tuffa år följde med sjunkande medlemsantal. Idag är vi återigen över 200 medlemmar.

 

DackeKattens medlemstidning

 

Det absolut första numret av DackeKattens medlemstidning utkom 1980. Tidningen var 25 sidor tjock och bland innehållet fanns det att läsa om allt från genetik, nya medlemmar, presentationer av styrelsemedlemmar, information om klubben till tips om hur man bygger klätterställningar och klösbrädor.

 

Under lång tid utkom klubbens medlemstidning med fyra nummer per år, är i A5-format med omslag & mittuppslag i fyrfärg. Antalet sidor kunde vara ända upp mot 64 och bland tidningens innehåll kunde man läsa om allt från presentationer av klubbens uppfödare till mer allmän information om katten och vad som händer i klubben, samt givetvis se vackra bilder på medlemmarnas katter.

 

Idag har soicala medier och internet gett andra möjligheter till kommunikation med och information till medlemmarna.

 

Hobbyutställning i Jönköping

 

Den 3 november 1979 hölls klubbens första hobbyutställning i hantverksföreningens lokaler i Jönköping. Genom mycket arbete och många telefonsamtal hade man fått ihop inte mindre än 35 katter att visa upp och nästan alla raser fanns representerade. Redan från öppnandet av utställningen började publiken att strömma till och under dagen hade man 699 betalande besökare! På plats fanns också representanter från både Jönköpings-Posten och Smålands Folkblad. Detta resulterade i både bilder & reportage från utställningen i måndagsupplagorna av tidningarna.

 

Under dagen fick publiken rösta på Mr, Mrs eller Miss Jönköping. Det blev en hård kamp men vid dagens slut kunde Krusetorps Dream Girl koras till Miss Jönköping och därmed erhålla DackeKattens kokard.

 

Första internationella utställningen

 

Den 25-26 maj 1981 hölls DackeKattens första Internationella Championutställning. Detta arrangerades i Huskvarna Folkets Park och det var enligt katalog 712 utställda katter och drygt 1300 besökare. Den helgen gjorde klubben en vinst på 1700 kr!

 

Utställningens bästa dackekatt långhår blev Krusetorps Cerina, en birma ägd av Lisa Jakobsson. Bästa dackekatt korthår blev en russian blue vid namn Rådsbackens Mialova ägd av Marina Topelius.

 

Utställningsavgiften 1981:

 

Utställarens första katt: 90:-

 

För ytterligare katt: 50:-

 

Uppfödar- och kontrollklass: Gratis

 

Veteran och avel utställd i annan klass: Gratis

 

Domarberättelse: 50:-

 

Jubileum!

 

År 2008 firade föreningen DackeKatten 30 år som förening och samma år kunde man som klubb även arrangera sin 25:e internationella utställning! Under dagarna två samlades flera hundra utställare med sina katter på Elmia i Jönköping. Om man ser till antalet utställda katter var detta en av Sveriges största utställningar detta år. Sammanlagt bedömdes närmare 880 katter dessa dagar och varje dag var elva olika domare ivrigt sysselsatta med att lämna sina omdömen samt kora de bästa katterna.

 

Firandet av jubileet visade sig i de många vackra tulpanbuketterna, den stora scenen, ett porslinslotteri med utsökta vinster och en lunchbuffé bestående av exotisk planka. Lagom till utställningsdagarna kunde klubben presentera de nya profilprodukterna bestående av västar, tröjor och väskor.

 

Copyright © All Rights Reserved to Dackekatten