Aktuellt och på gång

Aktuellt och på gång


Årsmötet funkade finfint i digital form


Den 31 januari hade Dackekatten för första gången ett årsmöte som var helt och hållet digitalt. Och det funkade i det närmaste perfekt. Vi tar med oss det positiva i detta för att se hur det går att dra nytta av vid årsmöten och andra tillfällen även i framtiden.


Styrelsens motion om förändring av stadgarna antogs. Det var inga större förändringar men anpassningar har gjorts till vad som gäller numera och stadgarna är skrivna med ett mer modernt språk. En ändring som kan vara värd att notera är att årsmötet i fortsättningen kan hållas i februari.

Styrelsen är i stort sett oförändrad från förra året med den skillnaden att Åsa Thelin tar över som vice ordförande efter Eva Johansson (Habo). Eva är dock kvar i styrelsen och fortsätter som medlemsansvarig.


> Stadgarna


> Styrelsen