Aktuellt och på gång

Aktuellt och på gång


TEMATRÄFFAR under hösten:


Under våren och sommaren har vi haft tre tematräffar med sju till åtta personer varje gång. Vid varje träff för vi en öppen dialog så att alla som vill får möjlighet att komma till tals. Vi har fått god respons från de som varit med. 🐾

Du som vill vara med - anmäl dig redan nu till den eller de tematräffar du önskar delta i till lotta@dackekatten.se


13 oktober kl 19.00 via Teams


  • Hur går det till på en kattutställning?
    Eva Johansson inleder


17 november kl 19.00 via Teams


  • Vad ska du tänka på som uppfödare?
    Eva Johansson inleder
    Annette Åkerman kort info om utbildning/diplomering


Tidigare tematräffar:

12 maj - Hur aktiverar du din katt?
16 juni - Lär din katt gå i sele. Hur gjorde du?
11 augusti - Kattens kost, tips och råd

15 september - Tips för att bada/duscha din kattÅrsmötet funkade finfint i digital form


Den 31 januari hade Dackekatten för första gången ett årsmöte som var helt och hållet digitalt. Och det funkade i det närmaste perfekt. Vi tar med oss det positiva i detta för att se hur det går att dra nytta av vid årsmöten och andra tillfällen även i framtiden.


Styrelsens motion om förändring av stadgarna antogs. Det var inga större förändringar men anpassningar har gjorts till vad som gäller numera och stadgarna är skrivna med ett mer modernt språk. En ändring som kan vara värd att notera är att årsmötet i fortsättningen kan hållas i februari.

Styrelsen är i stort sett oförändrad från förra året med den skillnaden att Åsa Thelin tar över som vice ordförande efter Eva Johansson (Habo). Eva är dock kvar i styrelsen och fortsätter som medlemsansvarig.


> Stadgarna


> Styrelsen