Bli medlem

Så blir du medlem


Du som vill bli medlem i DackeKatten och stödja föreningens arbete är hjärtligt välkommen.


Medlemsavgift erläggs för kalenderår, d.v.s. januari till december.


Du kan antingen betala in medlemsavgiften på bankgirokonto: 362-4905 eller via Swish 123 648 23 84.


Skriv ditt namn och adress samt telefon och/eller e-postadress i meddelandefältet. Undvik Hotmail och Outlokk adresser

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mejl med kompletterande uppgifter till medlemsansvarig@dackekatten.se


Du som vill bli medlem i Dackekatten efter den 1 juli betalar bara 250:- för resterande del av året. Därefter erläggs full avgift årsvis från och med januari månad.


Medlemsavgifter


Huvudmedlem - 375 kr

Familjemedlem - 115 kr

Gåvomedlemskap - 250 kr

Stödmedlem - 175 kr


Vad menas med de olika medlemstyperna?


Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse.


Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.


Gåvomedlem: Ett gåvomedlemskap kan endast ges från uppfödare till kattungeköpare och innebär fullt medlemskap.


Stödmedlem: Du kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK. Du har inte rösträtt på Dackekattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.


Vad ingår i medlemsavgiften?

För huvudmedlem och gåvomedlem ingår SVERAKs tidning ”Våra Katter” som utkommer med sex nummer per år.


Rätt uppgifter i medlemsregistret

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.


Har du flyttat, bytt telefonnummer, ändrat din mejladress eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister? Kontakta medlemsansvarig@dackekatten.se som är ansvarig för att ändra till korrekta uppgifter.