Uppfödardiplomering

Uppfödardiplomeringen ersätts nu av uppfödarutbildning


SVERAKs uppfödardiplomering upphör vid årsskiftet och ersätts under 2022 med den nya uppfödarcertifieringen.

Du som är diplomerad uppfödare behåller dina förmåner t o m 2024-12-31.

Du som uppfyller kraven kan ansöka om att bli certifierad och behåller då även fortsatt dina förmåner.

Aktuell information hittar du på länken nedan:


> Sveraks uppfödarutbildningHar du några frågor kan du vända dig till:


Annette Åkerman

Näsbyholm Villa Ekebo 1

331 96 Värnamo


Tel: 0760-071959


E-post: ordforande@dackekatten.se